Årsmøte i Sollia Idrettsforening

Publisert 27.05.2020 20:11
Sollia IFStyret i Sollia idrettsforening inviterer til  årsmøte på Løfall  9. juni kl 20:00
Saksliste
1) Godkjenning innkalling og saksliste
2) Velge ordstyrer og sekretær
3) Årsmelding 2019
4) Regnskap 2019
5) Innkomne forslag og saker
6) Legge plan for eiendom som tilhører Sollia idrettsforening
7) Fastsette medlemskontigent
8) Lage aktivitetsplan for 2020
9) Valg
Kom gjerne med forslag og saker. Disse skal være sendt til styret minst 1 uke før møtet.
Hilsen styret i Sollia idrettsforening