Årsmøte i Sollia if

Publisert 28.05.2018 10:54

Vi minner om årsmøtet i Sollia idrettsforening:

 

Sollia Idrettsforening

Årsmøte 2018

Fjellstyrekontoret , 30.5.2018 kl. 19:30

 

Saksliste

 Åpning

 

a.    Godkjenning av innkalling og saksliste

b.    Valg av møteleder og referent

 

2.    Årsmelding 2017

 3.    Regnskap 2017

 4.    Kontingentsatser 2018

 5.    Aktiviteter

 6.    Terminliste 2018

 

 

Enkel servering

 

 

Vel møtt                                                                                Styret