Auksjonen på Gløtten

Publisert 04.06.2019 11:45

Auksjonen på Gløtten

Lørdag var det i Sollia en gammeldags auksjon over et dødsbo der hus og garasje skulle tømmes før ny eier overtar eiendommen.

1-IMG_3384Til tross for 3 kalde varmegrader og trusler om regn over forsamlingen, møtte det opp et tallrikt publikum. Ikke bare var publikum tallrike, det var også en usedvanlig mengde stort og smått som skulle under hammeren.
 

 

1-20190601_103355Treskjærerarbeider

Ett av auksjonens trekkplastre var for mange de utskårne møblene som skulle skifte eier. Mange var skåret tilbake på 1970-tallet, men var så velholdte at de kunne vært ferdige i går - ett nydelig arbeid var heller ikke helt ferdig, men fullkommen og renskåret så langt det var gjort. Framskap, skjenk, hjørneskap, kjøkkenbord og stoler, salongbord, benk, ferdaskrin, grøtdall, mangletrær og storfisk var blant de attraktive arbeidene.

 1-20190601_102456

Redskap

Utvalget av håndredskap og verktøy, beslag, skruer, og spiker i nær sagt alle varianter og dimensjoner var stort, og mange nye eiere fikk bagasjerommet fullt. Det blir rikholdig når en håndverkers beholdning skal splittes opp og selges i egnede partier. Alt av rikholdig kjøkkenutstyr fant nye brukere. Som en kuriositet kan en nevne at den gamle kjøtthakka, i sin tid drevet av spindlene på Atnbrusaga, dvs. før Sollia fikk strøm i 1957, ble solgt - men nå med påmontert elektrisk motor. 25 store Norgesglass med multer hører vel også hjemme blant de sjeldne auksjonsgjenstandene.

 


1-Resized_20190602_081615_207Jakt, fiske og fangst

En utstoppet praktkrone av rein, 16-taggeres gevirer av elg, utstoppede ender og andre fugler, historiske sakser og moderne fangstutstyr, fiskeutstyr for alle sesonger og fiskemåter utgjorde et stort innslag av det som ble auksjonert bort, herunder båt og fiskegarn. Spesielt var for øvrig et stort antall avrissinger av storfisk tatt i Atnsjøen gjennom flere tiår med fiskerens navn, dato og kilovekter opptil drøye 8 kg. Treskjæreren har skåret modeller av mange av fiskene, mange finnes på Atnasjø kafé og andre steder, én egenfisket, praktfullt skåret, ble solgt.

 

Skytteren

Under hammeren: skytterutstyr, ladeutstyr og et uttall av sølvpremier fra den tida da spiseskjeer, dessertgafler, kakespader og sukkerklyper i 830 sølv var fast innslag på premiebordet. Tinnvaser og fat - ja, nevn bare noe fra bestikk og servering - det fantes her i etui, direkte fra et stort premieskap. Pokaler og særpregede skytterpremier er donert til Sollia skytterlag for utstilling -han var æresmedlem etter en lang karriere på skytterbanen og på tallrike dugnader, bak kulissene ved arrangementer, sekretær for årlige Solliacupen og skjærtorsdagsstevnet den gang Sollia skytterlag var stort og særdeles aktivt. Fraflytting og aldrende medlemmer har satt strek for lagets arrangementer, men aktivitetene samler over hundre i jegertrening og jaktskytinger. Minnekrusene fra Landsskytterstevner forteller om en skytter som var fast deltaker i flere tiår.

 Sollias historie

Bygdebøker og annen lokalhistorie, idretts- og skytterhistorie, reiselivshistorie og årbøker, fagbøker innenfor trearbeid og tradisjonshåndverk og enkelte sjeldne titler hadde bokmerker som fortalte om til dels flittig bruk, lokale prospektkort, frimerker og lokale stempler, myntsamling og antikt sølv, bruksting i tre og lær med eiermerker og årstall over minst to århundrer ga et riss gjennom Sollias historie. Nye lesere har mye å gripe fatt i.

1-20190601_110554Honnør til auksjonarius Einar Graven

Auksjonarius holdt koken lørdagen igjennom - ja helt til siste tilslag ved 20-tida om kvelden. Kunnskapsrik på stort og smått av auksjonsgjenstander, profesjonell i tempo, munter i replikken og med stor evne til å skape en god auksjonsstemning. Med profesjonell respekt for avdøde gjorde han den lange dagens ferd mot kveld til en god opplevelse der manges sorg og vemod over en gammel venn og sambygding ikke ble fremtredende. Derimot ble det en god siste avskjed med avdøde selv og hans hjem som nå innleder en ny fase i bygdas historie.

 

BB