Båten funnet i god behold

Publisert 23.08.2019 13:17
19 0822 bilde av AlufishBåten som vi meldte savnet i går, er nå funnet av Gunnar Sæther lengst nord i sjøen, nærmere bestemt i sivet i det som kalles Lortkvilta.
- Det hele har nok ei naturlig forklaring, sier eieren Per Sveen på tlf fra Hamar. - Det må rett og slett ha seg slik at låsen måtte ha røket som en følge av at den var gammel og rusten, Gjentatte drag i kjettingen gjorde at låsen røk og dermed hadde båten tatt av garde på egen hand. - Men det framsrår unektelig som et lite mysterum hvordan båte kunne drive fra sør for Atnasjø Kafe til like nord og inn i sivet nørdts i sjøen uten at noen har sett noe. Her må det ha vært skikkelig sønnavær, sier Per Sveen som retter en stor takk til Gunnar Sæter, ikke bare for at han oppdaget båte inne i sivet, men for at han også trakk ut botnpluggen og tok med seg og tok vare på det som fantes i båten. - Til uka drar vi oppover og får båten tilbake til rett plass, sier Per Sveen, mangeårig hytteier i Atnasjølia. Han retter også en takk til hyttenabo Ole Morten Bekkevold som kjørte sammen med seg rundt hele sjøen uetn å se noe til båten. - Men vi kunne jo ikke kjøre noe inn i denne vika fordi dette er vernet område, sier Per Sveen.
P.S. Gunnar er pensjonert politimann og her er saken oppklart på den beste måte.

H.S.