Bedring i buss/taxi-tilbudet?

Publisert 26.10.2018 14:46
taxi
Det arbeides nå for å bedre det kollektive transporttilbudet i bygda. Vi har idag skolebussen som kjører barn og andre passasjerer til skolene på Koppang om morgenen, og hjem om ettermiddagen. Sollia skole har egen ordning med taxi fra Koppang til sine elever, morgen og ettermiddag. Denne taxien som går daglig kan imidlertid ikke ta med andre passasjerer.... Ordfører Terje Hoffstad (AP) har rettet hendvendelse til Hedmark Trafikk om det kan la seg gjøre å forhandle fram en løsning, slik at det denne transportmuligheten også kan benyttes av andre enn skoleunger.