Bjørkebollen minner om kontingenten

Publisert 05.02.2019 14:05

 Bjørkebollen logo_Side_1-001Det er fortsatt mulig å bidra med kontingent og bidrag til Bjørkebollen Turforening 2019

Bjørkebollen Turforening har som tidligere år ansvar for preparering av skiløyper i Sollia. Vi har allerede denne vinteren vært heldige med en del snø som har gjort det mulig å kjøre de fleste av våre løyper. Vi håper på godt med snø framover slik at alle løyper kan kjøres og få en god kvalitet.

Bjørkebollen har over flere år arbeidet aktivt for å få et løypenett som dekker de fleste behov og ønsker innenfor gitte økonomiske rammer. I de senere år er det gjort mange tiltak for å utbedre og merke traséene – hovedsakelig på dugnad. Dette gjør det mulig å starte opp tråkking og sporsetting på mindre snømengde enn tidligere. Det gjenstår fortsatt en del jobb i deler av løypenettet, noe vi håper å få gjort i åra framover med god økonomisk støtte fra brukere og næringsliv. Dessverre har vi ikke forutsetninger for å kunne tilby «trikkeskinner» til enhver tid, men vi gjør vårt beste innenfor de rådende forhold. Målet er derfor å kunne ha et løypetilbud til brukerne så tidlig på vinteren som mulig.

Det er for sesongen 2018/2021 inngått avtale med Rondetunet Friluftssenter AS v/Aki Eggen Hoffstad om kjøring av løyper. Rondetunet Friluftssenter AS har investert i en ny Snow Rabbit 3 løypemaskin. Den nyinnkjøpte løypemaskinen er godt egnet til tråkking og sporsetting. Vi håper og tror at dette vil bidra til å løfte løypekvaliteten.

Avtalen med løypekjører er at løypenettet normalt skal kjøres ukentlig og fortrinnsvis inn mot helg. Snømengden er med og bestemmer om dette er mulig. Når det gjelder åpne og vindutsatte løyper samt løyper i høyfjellet ber vi om forståelse for at løypene kan blåse igjen like fort som de kjøres opp. I slike tilfeller er det løypekjører som må vurdere om nytteverdien av kjøring overstiger kostnaden.

Informasjon om løypestatus gis på www.sollia.net og på vår egen facebookside.   Oppdatert løypekart blir gjort tilgjengelig på nett og som oppslag på strategiske steder i Sollia.

For at vi skal nå vårt mål om et godt løypetilbud i Sollia inneværende sesong, er det helt avgjørende at så mange som mulig bidrar økonomisk i form av betalt kontingent. Det er kontingenten som er selve ryggraden i Bjørkebollen Turforening og det er summen av disse som er basis for driftsbudsjettet og således oppkjøringsfrekvensen. Bjørkebollen Turforening er derfor avhengig av deg!

Ved å betale kontingenten for 2019 på kr. 500,- til konto 1822.36.50623, er du med på å påvirke løypetilbudet i Sollia. Merk innbetalingen med fullt navn og evt. navn på hyttefelt hvis du er hytteeier. Vi ber om at innbetalingen finner sted innen 10. februar 2019. Det er selvsagt lov å betale et større beløp om du ønsker å bidra ytterligere...  (Kontingenten har stått uendret i 10 år)

Vi oppfordrer også til å støtte opp om foreningen via grasrotandelen hos Norsk Tipping og dette gjøres enkelt hos din tippekommisjonær eller på nett ved pc-spill. Om noen ønsker å støtte foreningen på andre måter, er det bare å ta kontakt med oss på bjoerkebollen.turforening@gmail.com

Med håp om mye snø og gode løyper!                                                  Bjørkebollen Turforening v/styret