Boka om Solvangs 100årige historie klar for salg 4. august

Publisert 08.07.2019 16:39

1-19 0630 Solvangboka framsideI oktober 2019 er det 100 år siden forsamlingslokalet Solvang i Sollia ble tatt i bruk. - Våren 2018 tok jeg derfor kontakt med styret for Solvang for å lufte tanken om å skrive en hundreårsberetning. Det syntes styret var en god idé. Boka foreligger nå og vil komme i salg i forbindelse med markeringa av 100 årsjub. 4. august, sier forfatteren Berulf Vaagan som sjøl er født og oppvokst i kretsen rundt Solvang.

Boka om "Solliværingen"
I tillegg til boka om Solvang utgir Berulf Vaagan  også boka om ungdomslaget "Solliværingen" - også det på Solvang 4. august i forbindelse med 100årsjub. Denne boka er på hele 360 sider.
 

Viktig

-          Solvang har vært og er viktig for folk i den søre delen av Sollia. I løpet av disse hundre årene har lokalsamfunnet Sollia forandret seg mye. Innbyggertallet har gått sterkt ned, men behovet for et felles forsamlingshus er fremdeles til stede. Solvangs rolle og bruken av huset har endret seg på disse hundre årene.

Protokollene samlet

- Jeg fikk tilgang til det som fantes av protokoller og andre dokumenter. Det var en håndterlig mengde – det historiske arkivet er samlet i ei dokumentmappe som Knut Haugland donerte til Solvang i 1985

Dokumentasjon

- Denne hundreårsberetningen tar sikte på å dekke behovet for en dokumentasjon av faktiske sider av Solvangs historie. Framstillingen om bruken av Solvang deles inn i to epoker og kapitler: 1919-1945, 1945-2019. Slutten på Andre Verdenskrig markerer et tidsskille på mange måter.

Litt løssloppen

Når det gjelder bruken av Solvang, anser jeg en nøktern faktapresentasjon som ikke tilstrekkelig. Min mening er at historier om og av personer knyttet til Solvang også bør tas vare på. Framstillingen av bruken er derfor vesentlig mer «løssloppen» både i form og innhold.

-          I den løsslopne delen av boka er historiefagets strenge krav til kildekritikk, kilde-henvisninger og dokumentasjon tatt lettere på. Ei dame i Sollia var kjent for til tider å ha en heller lemfeldig omgang med sannheten. Hun senset nok etter hvert at hun ble oppfattet slik. Enkelte ganger var det imidlertid maktpåliggende også for denne dama – slik det er for oss alle iblant – å bli trodd. Etter framføringen av sine viktige budskap pleide hun da å legge til: «Å nå jug je itte hell, altså!»

Boka er på hele 160 sider og selges på Solvang 4. august i forbindelse med jub.arr. Du kan også kontakte Berulf Vaagan og bestille boka direkte på mobil 901 22 145 eller mail bvaagan@online.no

H.S.