Bøling

Publisert 12.03.2018 09:05

Snøen ligger djup i skogen nå. Elgen trekker ned i dalbotn. For sjøl om disse dyra er langføtte, er forholdene harde. For å unngå at enda flere forårsaker påkjørsler langs veier og jernbane , er det også satt i gang foring med rundballene ulike steder i Stor-Elvdal. Mattilsynet har gikk tillatelse til slik organisert forin .Skrantesyke  har har gitt steke restriksjoner på slike tiltak. I flere vintre har det vært drevet elgforing for å hindre viltpåkjøsler, redusere skogskader og lette gi mulighet til en stor vinterbestand av elg.  Frykt for sjukdomsspredning ga forbud mot slik foring. Men denne vinteren store snøfall har resultert i tillatelse.

Likevel er 100 elger påkjørt av tog eller bil i kommunen så langt.

Bildet fra denne foringsplassen viser at elgen gjerne benytter seg av dette foringstilbudet. Helt opp i 80 dyr samtidig. Da Sollia.net var innom gilkk det dyr på alle gravhaugene som er spredd for å unngå for hard kniving dyra i mellom. Trolig var det det 60-70 dyr frampå og i skogkanten.       

J.Ø.