Dom i straffesak

Publisert 12.05.2018 07:00
20Nord-Østerdal Tingrett har 07.05.2018 avsagt dom i sak der en nylig avdødd solliværing var den skadelidte.
Les dommen her.
Dommen er ikke rettskraftig før etter ankefristens utløp.

H.S.