Eiendomsselskap søker om fradeling ved Atnasjø kafe

Publisert 09.07.2018 11:25

SØKNAD OM FRADELING AV 3 PARSELLER VED ATNASJØ KAFÉ

Peco Eiendomsråd AS søker herved på vegne av grunneierne om fradeling av 3 parseller (utbyggingsområder)
ved Atnasjø Kafé.
Parsellene er planlagt overdratt til nytt utbyggingsselskap under etablering.
Parsellene det skal fradeles i fra er:
Gnr 54 bnr 18, grunneier Anne Lene Wang og Lill Benedicte Moen (Område I)
Gnr 54 bnr 104, grunneier Atnasjø Kafe AS, v/Ole – Christian Linstad og Ellen Treider Linstad (Område II)
Gnr 54 bnr 20, grunneier Even Moen (Område III)

Det blå området på kartet viser  område II

H.S.