Elgjakttall 2018

Publisert 08.01.2019 12:09
Hans Petter Ruud foto Ø Lien 
Daglig leder Hans Petter Ruud i Sollia Fjellstyre starter det nye året med å summere opp jaktresultater for 2018. Han administrerer og holder styr på alle tall rundt rein, elg og småvilt på arealet som ligger innen tidligere Sollia kommune og noen tilgrensende områder. Alle tall er ikke helt klare, men for elgjaktas del er det meste klart. Kvota for 2018 var 100 dyr, pluss 5 dyr som kunne deles ut som tilleggsdyr. Av tilleggsdyrene ble ett dyr aldri solgt. I alt ble det skutt 88 dyr, noe som er et godt resultat. I årene med jaktforvaltning etter Solbraa-modellen har jaktuttaket ligget stabilt på ca 90 dyr.