Endrer profil

Publisert 04.02.2020 04:19

 Rondane GjestegårdRondane Gjestegård ender nå profil ved å kalle segl Rondane  River Lodge. Det er tydelig at nå dreies oppmerksomheten mot opplevelser knyttet til de mange vassdrag som ligger i området, ikke minst i Nord-Atna.
De har laget et flott promoteringsvideo som nå er lagt ut på Facebook.
Se denne presentasjonen her