Even blir ordfører, Ingeborg Mellgren Mathiesen varaordfører

Publisert 13.09.2019 21:22

Ordfører EvenPressemelding fra Stor-Elvdal Senterparti.

Stor-Elvdal Senterparti ble i dag enige med Høyre, Sosialistisk venstreparti, Venstre og
Fremskrittspartiet om fordeling av posisjoner.
Vi har tilsammen 11 av 17 mandater i kommunestyret for 2019 - 2023
Ordfører: Even Moen, SP.
Varaordfører: Ingeborg Mellgren Mathiesen, H. - bildet under
Formannskap: Ane Eriksen Hamilton, SV.
Formannskap: Sverre Oskar Øverby, V.
19 0913 Ingeborg Mellgren MathiesenDet var en god dialog og fin stemning under forhandlingene. Jeg, Even Moen, takker våre velgerne og sender stor takk til H, SV, V og FRP...... jeg er ydmyk for de oppgaver jeg nå står overfor og den tillit jeg er gitt.

Ingeborg Mellgren Mathiesen takker for den tillit medlemmene i posisjonen og velgerne viser henne og Høyre. En stor takk går også til Høyres Thor Arne Haug og SVs Ane Eriksen Hamilton som viste sin storhet som politikere og samtykket i dette valget av varaordfører. Med dette viser de oss alle at politikk er større enn en selv. Sammen med opposisjonen i Arbeiderpartiet, har vi en kommunestyregruppe bestående av engasjerte og dyktige mennesker som vil samarbeide godt. Sammen vil vi det beste for Stor-Elvdal.

Even Moen, Atnbrua 13.september 2019