Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur

Publisert 18.06.2020 09:07

Trioen Tina Buddeberg ( Dream Walley), Trond Solberg (Rondane River Lodge/Enden) og Tor Einar 20 0618 Eco ExstremeTrioen Tina Buddeberg (Dream Valley), Trond Solberg (Rondane River Lodge) og Tor Einar Skogesal Sollitangen) skal i tida 19.06 - 28.06 arr  
Festival for treskulptur og innovativ trearkitektur i Sollia
Program 
Fredag 19. juni
Avreise fra Oslo. 16.00   Oppmøte på TSV Tøyen torg   Transport med to biler. 5-seter Ford focus og 9-seter VW Transporter.    Eventuelt flere biler. 17.00 - 21.00   Kjøring (Rast langs Glomma underveis). 21. 00 -   Primitiv overnatting.  Sted: Tina Buddeberg/Dream Valley  
Lørdag 20. juni 09.00 – 21.00  
Dugnad svettehytte. Sted: Tina Buddeberg/Dream Valley 09.00 – 21.00   Dugnad fellesverk: A Greeting to Eung-woo Ri. Sted: Tina Buddeberg/Dream Valley 21.00 – 23.59   God mat og drikke 24.00    Kickoff for Festival for treskulptur og innovative trearkitektur i Stor-Elvdal 2020    Primitiv overnatting hos Tina Buddeberg/Dream Valley   
Søndag 21. juni 
– offisielt program begynner 09.00 – 14.00   Dugnad svettehytte. Sted: Tina Buddeberg/Dream Valley    Dugnad fellesverk A Greeting to Eung-woo Ri. Sted: Tina Buddeberg/Dream Valley 14.00 – 17.00   Innkvartering. Sted: Rondane River Lodge/ Atna skole. 17.00    Fellesmåltid.  
Mandag 22. juni 09.00 – 20.00   Arbeid og fellesmåltider.  
Tirsdag 23. juni 09.00 – 20.00   Arbeid og fellesmåltider.  
Onsdag 24. juni 09.00 – 20.00   Arbeid og fellesmåltider. 09.00 – 12-00   Tilbud om tur til Jutulhugget.    Torsdag 25. juni 09.00 – 20.00   Arbeid og fellesmåltider.  
Fredag 26. juni 09.00 – 20.00  
Arbeid og fellesmåltider. 20.00 - 22.00  Skogpoesi og musikk med Nina Alida Nordbø & Ulrik Ibsen Thorsrud  
Lørdag 27. juni 09.00 – 16.00  
Arbeid og fellesmåltider. 16.00 –   Premiere 18.00 – 20.00  Felles rundtur for å se på verk. 20.00 -    Fest på Åkrestrømmen/ Rondane Riverlodge/ Dream Valley.    Sjøsetting/ Temporær montering av fellesverket A Greeting to Eung-woo Ri  
Søndag 28. juni 12.00   
Avreise Sollia 17.00    Ankomst Oslo (To stopp underveis)