Fikk dispensasjon

Publisert 16.03.2020 07:00

Breisjøsetertur  2010 053Formannskapet i Alvdal ga torsdag Breisjøseter Turisthytte dispensasjon til å bygge en sikringsbu på Breisjøseter. 

Håkon Magne Skjøren hadde søkt om dispensasjon fra LNF-formålet til utbygging av selvbetjeningshytte/sikringsbu på Breisjøseter. Håkon Magne Skjøren ønsket å utvide eksisterende selvbetjeningshytte, for å kunne komprimere sesongvarigheten for den betjente turisthytta. 


Rådmannen innstiling på at at det kan gis dispensasjon fra bestemmelsen i kommuneplanens arealdel og tillatelse blir gitt, ble enstmmig vedtatt i formannskapet.

- Dette endrer ikke ferdselen og ivaretra villreinen, var rådmannes konklusjon.


Formannskapet var i all hovedsak enstemmige enigge i dette og om at en utbygging på Breisjøseter er positivt. 

Ikke presidens
Rådmann Per Arne Aaen understreket at det er liten fare for å skape presedens ved å gi Breisjøseter dispensasjon. 

– Vi har ingen lignende tilfeller i Alvdal kommune,  og en begrensa driftssesong er allerede satt i gang. Å ha et ubemannet tilbud er i så henseende viktig, mente Aaen.

Formannskapet gikk enstemmig for innstillingen.


H.S.