Fikk ikke tillatelse til moseplukking over skoggrensa

Publisert 14.12.2019 16:28

1-10 0915 fra VolaSollia Fjellstyre har behandlet søknaden fra Sturla Elvsveen om tillatelse til moseplukking for videresalg i Setningen og Atnedalen Stasalmenning. Sakbehandlers forslag til vedtak som gikk på å gi tillatelse til plukking innenfor et 14 km2 stort område med noen begrensniner  med to tillegspunkt ( forslag fra Ole Sollien) om at arealet over skoggrense holdes utenfor avtalen og at brudd på avtalen kan medføre inndragelse av avtalen, ble enstemmig vettatt.
Les hele saksvureringa og vedtaket her.

H.S.