Flere bilder fra åpningen av utstillingen

Publisert 31.08.2016 22:22

Årets Fossedager har en stor og omfattende tematisk utstilling om tømmerfløting, både i gjenstander, bilder og kopier av dokumenter. Omlag 30 personer var frammøtt under åpninga
Utstillinge er meget interessant og kan anbefales på det sterkeste.
Her er bildene fra åpningen av utstillingen på onsdag:
BB ønsker velkommen og orienterer om utstillingen
BB ønsker velkommen og orienterer om utstillingen. Bak Anne Grethe Toften - styreleder i Atnbrufossen Vannbruksmuseum

Ulf Helgesen studerer bildene
Ulf Helgesen studerer bildene
Arne tangen og Svein Utti diskuterer
Arne Tangen og Svein Utti diskuterer

Trond Wiehe studerer utstyrskiste
Trond Wiehe studerer ei utstyrskiste til fløteren Knut Amundsen Lien
Knut Olav Haugland studerer fløterbåten i aksjon
Knut Olav Haugland studere bilde med fløterbåten i aksjon
Helge Thomassen er en trofast gjest på Fossedagene
Helge Thomassen er en trofast gjest på Fossedagene

Birgitt Skinderhaug ser på det store bildet av samtlige fløtere et år
Birgitt Skinderhaug studerer det store bildet med alle atnsfløterne et år

Helge Lien - som alltid til stede under Fossedagene
Helge Lien - 95 år - var fløter i Setninga.

Omvisning ved Bjørn Brænd
Omvisning med Bjørn Brænd

Programkomiteen v/ Bjørn Brænd og Jo Øvergaard
Programkomiteen ved Bjørn Brænd og Jo Øvergaard kunne konstantere at årets Fossedager kom meget godt avgarde.

H.S.