Flinke karer

Publisert 13.11.2018 11:41

Arne Gjelten og Ole Anders Valråmoen i firmaet Gjermundshaug anlegg AS, er i gang med oppsetting av den nye forstøtningsmuren utenfor den tidligere skola i Øverdalen. De har tatt vekk den gamle muren, og gjort ferdig grunnarbeidet for den nye muren som allerede begynner å ta form. Arbeidet er tidkrevende, for det skal jo tilslutt forskjønne Øverdalen for fastboende og veifarende. Trafikklysene blir nok stående et par uker til. 
mur