Foran Fossedagene: Glasskunstner Tove Eggen kommer til markedsplassen på Jomsborg

Publisert 16.08.2017 07:00

Glasskunst på Fossemarkedet


Tove Eggen Hoffstad
var utstiller med mange arbeider av kunstglass på Fossegalleriet for ti år siden. I år kommer hun med glass på Jomsborgs markedsplass lørdag 2. september.

Tove har bred og allsidig yrkeserfaring fra undervisning i grunnskole, videregående skole, kulturskole og voksenopplæring, samt i asyl og flyktningmottak, billedkunst og norsk. Hun har vært daglig leder i barnehage, og arbeidet med miljø og aktiviteter i asylmottak. Hun er nå selvstendig næringsdrivende som kreativ uttrykksterapeut, glasskunstner og bildende kunstner.

I sommer har vi ellers notert oss at hun nå er diplomert Jungiansk kunstterapeut fra Sattva Kunstterapeutisk Institutt i Tromsø. Tove har vært tilknyttet dette instituttet siden 2012, og planlegger å ta ytterligere videreutdanning og fordypning der de neste to årene. Art For Life

Vannbruksmuseet og Fossedagene har siden Vannbruksmuseet ble åpnet tidlig på 1990-tallet nytt godt av hennes alltid positive holdning til å bidra til informative illustrasjoner og engasjerte roller på Fossedagene. Hun har et skuespillertalent som av og til slipper til – som da hun for mange år siden vandret rundt på Fossedagen som en gammel, fattig kone. Arrangørene fikk etterpå bekymrede henvendelser fra publikum om hva folk kunne hjelpe til med for å lindre nøden. Hun har også stått for livet på vaskeplassen, noe hun også gjerne gjør i år samtidig som hun altså også har bod på Jomsborg.
Fra filmen Store-Per og Vesle-Per

B.B.