Foran Fossedagene : Mogrenda samfunnshus

Publisert 14.08.2017 07:00

Mogrenda samfunnshus med enmannsdugnad

Mogrenda samfunnshus blir for første gang en av møteplassene under årets Fossedager – det er der vi samles fredag 1. september kl 10 for orientering om Mogrendas historie og hvor vi starter på vår vandring i natur- og kulturlandskapet.
Lokalet blir dessuten arena for grendas loppemarked under Fossedagene.

Sollia har tre fine samfunnshus eller grendehus som de nå gjerne blir kalt. Jomsborg ved Atnbrua, Solvang i Øverdalen og Mogrenda samfunnshus har alle vært viktige forsamlingslokaler for både grend og bygd bakover i tiden – siden lokalet Jomsborg ble innviet i 1914 som det første.

Da disse lokalene ble bygd var det over 500 innbyggere i Sollia, og for Mogrenda samfunnshus var Atndalen med på arbeidet som ga oss samfunnshuset, et hundretalls innbyggere der også.

Da lokalene var bygd, ble de flittig brukt, ikke minst til dansefester og andre sammenkomster og arrangementer. Nå er det langt færre innbyggere, samværsformene har endret seg og fritids- og festtilbudet er blitt så omfattende at bygdelokalene sliter med å få arrangemanger i økonomisk balanse, enn si overskudd slik at faste utgifter til strøm, forsikring og fornying kan dekkes inn.

Mye av vedlikeholdet er basert på dugnadsarbeid og frivillig innsats til beste for lokalene. Under forberedelsene til årets Fossedager 1-3 september fant vi Jan Helgesen i ferd med å skifte vindskier på samfunnshuset på Mogrenda – de gamle hadde gjort jobben om stod for utskifting. Jan forberedte arbeidet som var planlagt for to, men som tok dette som en spesialoppgave når liften var tilgjengelig.

H.S.