Foran Fossedagene: Monica Mæland hilser

Publisert 28.07.2018 07:00

Foran Fossedagene i Sollia 2018

18 0727 Monica Mælnd foto Hans Jørgen Brun
Mæland: Lykke til med arrangementet!

Statsråd Monica Mæland i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan dessverre ikke komme til Fossedagene i Sollia i år, men ønsker lykke til med arrangementet.

Brobyggerbygda Sollia har alltid stått mellom østerdalsbygdene i øst og folkerike Midt-Gudbrandsdalen i vest. De naturlige veiledene øst-vest sør for Rondane krysset på tvers av dalførene mest beleilig nordafor Setningssjøen, mens nord-sør-veiene enten fulgte fjellviddene, iallfall om sommeren, eller dalførene og vassveiene om vinteren. Store deler av Sollias bosetting har vært serviceytere til reisende og vandrende langs store og små veifár.

Arena for naboer
Fossedagene i Sollia er en arena der naboer i vest, nord, øst og sør kan møtes omkring den gamle vad- og brupassasjen Atnbrua, i festlig sammenheng også Lokalet Jomsborg. Før fløtingsdammen ble bygd var det et trygt vad på tvers av Øverhølen ovafor Atnfossen - vadet er nå utafor begrepet manns minne, men det er ikke lenge siden eldre folk ved Atnbrua kunne minnes barndomsepisoder da vadet ble brukt til å stikke seg unna guttestreker på gardene ved elva. De voksne likte ikke å bløte seg for å få tak i lømlene som brukte vadet som rømningsvei.

Fredelig og godt samkvem
For Sollia og Atndalen er det naturlig å bygge videre på århundres fredelige og gode samkvem til begge de to store innlandsdalførene. Sollia og Atndalen vil ikke minst gjennom Nasjonal turistveg Rondane være det området som peker seg ut til økt trafikk og samkvem, overføring av oppgaver og kapital. For eksempel vil et informasjonssenter for fjellturisme, nasjonalparken og de nasjonale turistveiene kunne høre naturlig hjemme her i et område hvor vi både har av de lengste tradisjonene innen fjellturisme med jakt, fiske og friluftsliv og den spektakulære nasjonalutsikten mot Rondane som har inspirert kunstnere av mange sjangere: Ibsen, Bjørnson, Undset, Hamsun, Caspari, Grieg, Sparre-Olsen, Heyerdahl, Barth, Munthe, Sohlberg og andre.

Store nettverk i begge fylker
Sollias forhistorie forklarer hvorfor nettopp Sollia og Atndalen har lange tradisjoner med store nettverk i begge innlandsfylkene Oppland og Hedmark, Sollia tilhørte Oppland til begynnelsen av 1890-åra, senere Hedmark etter bygdas godkjente søknad om overflytting. Sollia ligger som en naturlig brobygger for utvidet kontakt og arbeid om felles interesser for Gudbrandsdalen og Østerdalen, det vil si Fjellregionene i begge fylker. Det er vedtatt å slå de to fylkene sammen til den eldgamle enheten Opplandene, det vil i dag si Innlandet som ikke har den minste stripe av saltvann innenfor grensene. Begge fylker har sagt nei til sammenslåing. Men for distriktene kan en grense skille mer enn ønskelig er. En f.eks. vinteråpen Fjellvei mellom Ringebu og Sollia vil korte ned kjøreavstanden til sentrale Østland og gode tettsteder for naboene i regionene med fjell. Vi i fjellene har mange distriktsinteresser vi må kjempe for i fellesskap - gjerne også med øvre del av det nye Viken - der forskjellene mellom fjordlandskapene ved Oslofjorden er svært forskjellige fra bygdene mot Jotunheimen,  Hallingskarvet, Rondane og Norges tak.

Regionreformen
Fossedagene vil bidra til at det nedenfra skapes entusiasme for regionreformen ved at vi tar i bruk de mye mulighetene som gis.

Monica Mæland er statsråden med ansvar for å gjennomføre Regionreformen. Hun har hatt en invitasjon til å delta en av dagene under Fossedagene i månedsskiftet august/september, men må dessverre takke nei til å delta. Statsråden takker ellers for en  hyggelig invitasjon.

B.B.