Foran Fossedagene: Program for fredagens vandring på Mogrenda

Publisert 23.08.2017 07:00
Vandring i natur- og kulturlandskapet på Mogrenda
fredag 1. september 2017 kl. 09 -15
 Kl. 09.00 Mogrenda Samfunnshus er et samlingssted for bebyggelsen rundt Mogrenda og ble tatt i bruk i 1958 etter et stort økonomisk løft og omfattende dugnadsinnsats av folk i grenda og Atndalen.
Bilde: Mogrenda samfunnshus 2017
Her er det frammøte kl. 09, og start på programmet med en kort orientering.                
 
Bilde: Storbekkmoen 1935. Foto: Halvor Vreim
Storbekkmoen ligger på elvesletta  ved Storbekken i Mogrenda i nedre del av Sollia, like ved åmøtet mellom Setninga og Atna. Foruten den fredede svalgangsbygningen fra 1754 består tunet i dag av våningshus, to stabbur og stall. Låven som opprinnelig var sammenbygd med fjøset ble revet i 2009, fjøset ble revet før. Sørøst for tunet ligger grisehus og bryggerhus. Smia som ble tatt av flommen i Storbekken stod også her. En branntakst fra 1877 nevner 12 bygninger.Den fredede bygningen er en loftstue med bakstue som ble fredet i 1923 med grunnlag i Bygningsfredningsloven av 1920.Her vil dagens eier, Terje Andreas Hoffstad, ønske velkommen til gards og orientere litt om garden og gardshistorien før publikum inviteres inn i den fredede bygningen.         

 
 Bilde: Mohaugen 2017
Vi går derfra til Mohaugen. Det er mulig å kjøre dit med bil for de som trenger det.
Vi får nyte en fantastisk utsikt og høre om vilkårene for fortidas husmannsfolk som hadde skogen som levebrød. Mogrendasamfunnet i etterkrigstida. Det sosiale livet. Orientering av Edvin Finstad.
Vi får også høre om sagnomsuste personer: Eystein Olav Fossum forteller om Tangguten og vidgjetne spellmenn som brødrene Halvor og Sevat Atnedalen, samt Bersvend Roen.Bilde: Den tidligere butikken på Mogrenda som vi passerer på vei tilbake til samfunnshusetBilde: Den tidligere kafeen Ringsby kafe på Mogrenda
Vi går fra Mohaugen tilbake til Mogrenda samfunnshus. Der blir det matpause på Samfunnshuset. Vi får en orientering om Storbekken mannskor og dirigent Håkon Utti, med musikkinnslag, ved Per Modal.
Mogrenda samfunnshus har kafé og loppemarked.
 
Del 2: Moderne skogsdrift

Kl 12.30 Moderne skogsdrift, kort orientering.  Deretter forflytter vi oss med bil til Skjerdingfjellia der vi kan følge en moderne skogsdrift drift hos Mathiesen Atna AS.  Samkjøring.
 Vandringen ledes av Bjørn Brænd. Avsluttes kl 15.
Billett kr 50. Barn og ungdom under 16 år gratis.
 
Del 3: Åpning av Fossedagene på Jomsborg  – vi håper så mange som mulig finner anledning til å være med dit
Fossedagene 2017 og salgsutstillingen for kunst  åpnes på Jomsborg fredag kl. 16.00 av ordfører Terje Andreas Hoffstad. Der serveres det også varmmat: Baccalao produsert på Folldal, kaffe og kake.
Kl 17 åpnes Fotoutstillingen på Sollia skole.