Glade foreldre

Publisert 28.11.2019 23:18

1-19 1127 Sollia skole reddet 1 Trine Dirdal Uglem
1-19 1127 Sollia skole reddet 2
Glade foreldre i Sollia.

Torsdag 28.11 samlet glade foreldre seg på Sollia skole, for å møtes etter den gode nyheten om at Sollia skole fortsetter som før. I forrige uke ble det kjent i økonomiplan for kommunen for 2020-2023, budsjett for 2020 at det var foreslått utredning av Sollia skole. Da skrev foreldrerepresentant for skolen, Einy Brænd, og foreldrerepresentant for barnehagen, Tine Uglem Dirdal, en kommentar til dette på vegne av alle foreldre tilknyttet skolen og barnehagen. Argumentene var rettet mot hvor godt elevene trives på skolen, at elevene gjør det godt på de nasjonale prøvene og hvor viktig skolen er for lokalsamfunnet. Sollia har utviklet seg de senere årene, og er fremdeles i utvikling. Sollia skole er et unikt skoletilbud, og er et samlingspunkt for flere i bygda. Skolen er en viktig del av Sollia sin utvikling og tilflytning.  

- Vi foreldre i Sollia skole og barnehage er engasjerte i barna våres og hvordan de har det i hverdagen. Sollia skole gjør at barna våres har kort vei til skolen, og at vi kan bo og trives i bygda, sier Einy Brænd og Tine Uglem Dirdal på vegne av foreldrene til elever ved Sollia skole.

H.S.