Godt vertskap

Publisert 18.02.2020 12:50

 Stor-Elvdal Kommuneskoger er til fordel for Sollia. SEK er en av kommunens største grunneiere. Tilrettelegging for bygdas befolkning og allmennheten generelt er grunnfestet her. Grebe fra HV05 har hatt sin vinterøvelse i område ved Gråsjøen. De kan ikke få fullrost den positive holdningen de har møtt hos skogbestyrer Haakon Akre. Her ble de møtt med velkommen til fjells. Dessuten formidlet han umiddelbart kontakt til berørte grunneiere. Det samme gjaldt kommuneadministrasjonen sin raske håndtering med hensyn til rask avklaring om bruk av snøscooter i sikkerhetsøyemed. Ruudshytta er restaurert av kommuneskogen, og er åpen hele året til allmenn bruk. Velforeninga ved Gråsjøen har tatt ansvaret for ettersyn og at alt er i orden, en ordning Akre uttrykker tilfredshet med. Under Grebe sin vinterøvelse var Ruudshytta et sentralt sted. Her ble historien om hyttas bruk under andre verdenskrig fortalt av Jo Øvergaard. Soldater og befal fra Innsatsstyrke Grebe besøkte «Ambasaden» med ærbødighet. De uttrykte glede ved at hytta blir ivaretatt på en god måte.

 

 På bildet: Oberstløytnant Sæming Rusten sjef HV05 og skogbestyrer Haakon Akre foran Ruudshytta
Sæming og Haakon