Guiding i Sollia kirke

Publisert 30.06.2019 11:57
w0llia kirke inne- Vi tilbyr guiding i Sollia kirke hver lørdag og søndagi juli, sier leder i Sollia Menighetsråd Birgit Skinderhaug.
Henv. tll Stein 46 89 14 45, Håkon Edvard 95 97 10 97 eller Birgit 97 72 75 95.