Guiding i Sollia kirke i sommer

Publisert 12.06.2018 07:40
w0llia kirke inneDet blir også i sommer mulig for guiding i gamle erverdige Sollia kirke:
Forespørsel  på forhand til rettes til:
- Ida Heier - 984 38 171
- Håkon Edvard Nersset - 959 71 097 - han må ha forespørsel i god tid
- Ola Brænd - 970 06 425

H.S.