Helene Lassen-en halvglemt stemmettsforkjemper

Publisert 11.06.2013 10:39
hELENE lØCHEN 18 ÅR 
Helene Margrethe Lassen (1858-1931) var lærer, forfatter, forlagskonsulent og omsorgskvinne i Sollia fra 1883 til 1921. Hun intervjuet den aldrende Camilla Collett, skrev Selma Lagerlöf og hennes diktning, utgitt i 1905, som den første litterære Selma Lagerlöf-biografien. Den var et resultat av mange foredrag forfatteren hadde holdt om Selma Lagerlöf, anmeldelser av hennes bøker, brev og et personlig møte den svenske forfatteren. Etter 106 år, i 2011, ble boka gitt ut på nytt i Sverige. I forbindelse med arrangementet Fossedagene 2011 i Sollia ble et utvalg av hennes fortellinger gitt ut på nytt med tittelen ”Fra fjellbygden. Fortellinger for voksne og barn” av Sollia forlag.
 
Ved siden av forfattergjerningen skrev Helene Lassen bokanmeldelser og artikler om litterære og andre emner. Hun oversatte barnebøker fra tysk og engelsk for Aschehoug forlag, deltok aktivt i kampen for kvinners stemmerett og rett til å stille til valg, og hun engasjerte seg i kvinnebevegelsen med et utall av foredrag om litteratur, familieliv og politikk.
Hun og ektemannen, Carl Lassen (1852-1926), var forut for sin tid gjennom sin oppdragelse av barn i fellesskap voksne og barn, og som voksne med deltakelse i lek og sport. På den tid var det nærmest uhørt at voksne lekte med barna sine – barn skulle sees, men ikke høres. I Barnebog fra 1898 forteller Helene levende og morsomt om slike felles aktiviteter mellom foreldre og barn.
 
Helenes bakgrunn
Helene var datter av cand.jur. Edvard Løchen og Elisabeth født Grøtting (Elverum). Faren hadde vært formann i Studentersamfundet og hadde et stort nettverk i datidens akademiske miljø, i kunstnermiljøene og i embetsmannskretser. Moren hadde vokst opp på prestegården i Ål, der både Jørgen Moe og Peder Christen Asbjørnsen var venner med broren Andreas Wulfsberg Grøtting. Hun hadde med seg en skatt av eventyr og sagn derfra. Og for Helene, med sju eldre brødre og to yngre, blant dem meget radikale Kalle Løchen, manglet det derfor ikke på impulser og stimulans i barndom og oppvekst.
 
Kultursenteret Sollia prestegård
Prestegården i Sollia ble i disse årene et sentrum for nytenkning i politikk og åndsliv. Hit, til denne lille fjellbygda, langt av lei og høyt til fjells, kom de, filosofiprofessoren, statsråden, kristianiabohemen, kunstmaleren, forfatteren og handelsmannen, for å nevne noen. Helene portretterer flere av dem i fortellingene sine.
Med Helenes følsomhet, innsikt og litterære erfaring ble Sollia prestegård et sted for inspirasjon og nyskapning. Hun var også forlagskonsulent for Aschehoug forlag og hjalp mange forfattere med deres manuskripter. Ikke minst var mange kvinnelige forfattere henne evig takknemlig for den hjelpen og omsorgen de fikk i sitt skrivearbeid.
Foredragsholderen og kvinnesaksforkjemperen
Fra midten av 1890-åra holdt Helene Lassen foredrag rundt om i landet. Selma Lagerlöf og hennes diktning var hovedtema for langt de fleste foredragene. På en serie møter i 1905 var foredragets tittel ”Hvorfor kvinder kræver stemmeret”. Alminnelig stemmerett for kvinner ved stortingsvalg ble innført 11/6 1913 – altså har vi et 100-årsjubileum for en av de mange, i dag halvglemte pionerene. Helene Lassen kjente alle de fire som i dag fronter jubileet: Camilla Collett, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Fernanda Nissen, og Helene samarbeidet nært med dem.
BB