Hva vil du med Sollia Bygdeutvalg?

Publisert 07.03.2018 19:08
Wenche Myrvang Tangen (1)"Hva ønsker dere av Sollia bygdeutvalg?


Bygdeutvalget ønsker bygdefolkets meninger om hva som er viktige saker for dem. Vi oppfordrer dere til å tenke gjennom dette og gjerne komme på årsmøtet, slik at disse sakene kan fremmes og diskuteres.

Hvis du ikke kan komme, så meld gjerne inn saker til Wenche Myrvang Tangen på mail wenche_myrvang@msn.com  

Årsmøtet arrangeres tirsdag 20.3.2018 kl 19.00 på Fjellstyrehuset. "

Mvh Wenche