I dag fyller John Wollum 95 år

Publisert 04.05.2019 12:16

1-Image-1 (003)I dag, 4. mai 2019, fyller John Wollum 95 år, min ennå spreke idrettsonkel, bosatt på Granheim Alderspensjonat i Stor-Elvdal.

Fulgte godt med
Den uvanlig gode hukommelsen er intakt, han følger nøye med i samfunnsutviklingen, leser daglig Aftenposten og lokalaviser og har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi og moderne løsninger. Det er ti år siden han lærte seg internett og Ipad. Lokalavisen www.sollia.net sjekkes daglig for lokale nyheter fra hjembygda. Født 1924, oppvokst i Sollia på Østre Vuluvolden gård (nordre), konkurranseskiløper alt som ungdom, og deltok i noen uker i Grebe-gruppens og Milorgs vaktstyrke ved den berømte Grebe-basen Rudhytta, ved frigjøringen 1945. Senere teknisk utdannelse i Oslo, fra 1956 og yrkeslivet ut, verksmester i Harald A. Møller-konsernets forskjellige datterselskaper i Oslo, tunge lastebiler ble spesialiseringen. – Og er du nevøen til John Wollum, kanskje den mest solide ansatte jeg har hatt, glapp det ut av konserneier Jan Møller første gang jeg traff ham i Oslo! I flere år var John Wollum reisende verksmester som rykket ut til arbeidsplasser i Norge hvor det hastet å få i gang igjen store, viktige spesialkjøretøy som hadde fått motorfeil, og som kostet eierne dyre penger når de måtte stå stille. Gruvene på Svalbard, i Sydvaranger og kraftanlegg mange steder i landet, besøkte han flere ganger.

Idrettsmann
I Oslos idrettsmiljø ble han kjent som en god skiløper og turorienteringsløper, og som utmerket fotballspiller. Gjennom nesten 70 års idrettsliv må han ha startet i nærmere 1500 konkurranser. På ski endte han ofte blant de 15-20 beste eller enda bedre i sine aldersklasser, noen ganger helt i toppen, særlig i langløpene, som han med sin seighet mestret best. Og de som kjenner dette veteranmiljøet, vet at her blir konkurransen bare tøffere jo høyere opp i aldersklassene du kommer. Nordmarka-kartene kan han ut og inn etter alle turorienteringsløpene. Idrettsmerkeprøven ble avlagt hvert år, han har Birkebeinerstatuetten og Idrettsforbundets statuett og hedersmerkene. I utlandet ble det Ridderrennet i USA og Marcialongaløpet i Italia.

Knyttet til Sollia
På gården i Sollia har han med allsidighet nedlagt stor arbeidsinnsats. Hans spesialistkunnskaper er årsak til at Ferguson Gråtass-traktoren fra 1952 ennå starter på første forsøk hver vår og kan brukes til småjobber. På fjellgården har han tilbrakt de fleste ferier og bodd mye av tiden som pensjonist. Utallige fjellturer er det blitt, årlig rypejakt og fisketurer hørte med, og ikke minst toppturer til fots, samt lange sykkelturer til han nærmet seg 90 år. Få kjenner Sollias fjell- og nærområder like godt.

Historier og fornminner
Gjennom årene han leide bolig hos vennene Sonja og Edvard K. Barth på Malmøya i Oslo, vekket samtalene de hadde, en livslang interesse for historie og for fornminner i Sollias fjellområder, dette var mens Barths drev mest aktivt med registrering av fangstanlegg i Rondane. John Wollums fotosamling fra turer i skog og fjell, hvor rester av buer, fangstanlegg, dyregraver og andre fornminner ble funnet og nedtegnet på kart og fotografert, er allerede i dag glemt stoff eller ukjent for yngre folk og som derfor blir meget verdifull dokumentasjon å ha for ettertiden. Aller viktigste funn er nok de gamle boplasser han gjenoppdaget i Vuluvoldgårdenes umiddelbare nærhet, men som til nå ennå ikke er blitt undersøkt av arkeologene.

Hele familien gratulerer vår hjelpsomme onkel/grandonkel/grandgrandonkel med dagen!

Lars Otto Wollum