Ikke Fossedager i 2020

Publisert 27.06.2020 23:28

 IMG_3628

Det blir ikke Fossedager i Sollia i 2020

Styret for Lokalet Jomsborg har drøftet arrangementet Fossedagene i Sollia 2020, og kommet til at det dessverre ikke blir arrangert Fossedager i år. 

Tradisjon i 26 år

Fossedagene i Sollia er tradisjonelt et stort arrangement med tilbud fredag, lørdag og søndag den første helga i september, hvert år siden 1993. Lørdag er den store Fossedagen med fiske, salg av tradisjonsretter, temautstilling i Fossehuset, kulturprogram, konsert, kvalitetsmarked, kunstutstilling, natur- og kultursti, fotoutstilling, temakurs for barn og i fjor konkurransen «kaste på stikka». Da strømmer det til med folk fra alle tilførselsveier, og de siste årene har godt over 1000 personer vært innom. Arrangøren har ikke nøyaktige tall ettersom det alltid har vært gratis å komme og oppleve Fossedagene.

Covid-19

Selv om det er mulig både å ha færre publikumstilbud og fordele aktivitetene på et stort område ved Atnbrufossen vannbruksmuseum, Sollia skole og Lokalet Jomsborg, så er Covid-19-forskrift og retningslinjer fra Regjeringen tindrende klare på arrangørens ansvar.

Et arrangement har ikke lov til å overskride 200 personer totalt og uavhengig av antall arenaer – Fosselørdagen sprenger det lovlige taket. Alle deltakere må registreres med navn og kontaktopplysninger slik at det i verste fall kan settes i gang effektiv smittesporing. Denne regelen gjelder spesielt midlertidige markeder.

Avstandsregelen på én meter gir lite plass til publikum på et kulturarrangement i amfiet ved Fossehuset, i konsertsalen på Jomsborg og i kafeen der det serveres mat og drikke til den sultne og tørste. Generelt kan det være vanskelig for arrangøren å legge til rette for dette på alle steder.

Tung beskjed

Et arrangement i september får neppe noen større mulighet enn det Regjeringen så sent som torsdag 25.juni signaliserte: størrelsen på gruppe maksimalt 200 personer, avstandsmeteren må holdes og det må gjennomføres god håndhygiene, dvs. grundig såpevask eller antibakteriell desinfeksjonsbehandling. En følge av strenge begrensninger av hvor mange som kan delta, i tillegg til mange krevende praktiske utfordringer, ledet til å måtte gi den tunge beskjeden at det ikke blir arrangert Fossedager i år.

Åpent museum
Lørdag 5. september holdes Sollia militærhistoriske museum på Amperhaugen åpent for omvisninger i puljer med start av ny pulje hver hele time. Dette var tenkt som en del av fossedagsprogrammet i anledning av 75-årsjubileet for fredsslutningen i mai 1945, og et dystert 80-årsjubileum for okkupasjonen av Norge i 1940.

Høsttakkegudstjeneste

Søndag 6. september holdes det i Sollia kirke høsttakkegudstjeneste og møte med 50-årskonfirmantene. Det blir også kirkekaffe på Solvang. Det er slik søndagsarrangementet har vært de siste årene.

Velkommen tilbake i 2021
I håp om et koronafritt arrangement 3.-5. september 2021 ønskes alle tilbake da, dette gjelder også alle aktørene på markedsplassen
Velkommen.

Gjenopplev Fossedagene
 I hovedmenyen kan du gjenoppleve Fossedagene fom 2016. 
Ellers kan du søke i søkerfeltet øverst til høre med Fossedagene nnnn år
God fornøyelse!


Bjørn Brænd