Ingen gjenvinningsstasjon

Publisert 30.07.2020 08:04

 20 0729 FIAS Anasjø Kafe- Det ser dessverre ut som folk oppfatter disse returpunktene som rene gjenviningsstasjoner, sukker Tore Gorostuen i FIAS. Han tømte tirsdag restavfallscontaineren ved Atnasjø Kafe. Der oppdager han at det ligger en stor plastdunk som har tilhørt det en må karaklterisere som en "hyttedo" og som bare er lagt ved containeren for restavfallø fra hytter og fritidseiendommer.
Redaksjonen tar her alle mulige forbehold om at denne kan komme fra et et privat hus, men uansett skal dette ikke leveres utenfor restavfallscontaineren. Rette adresse er en gjenvinningsstasjon, rett og slett.

"Flerbruk"
- Men det hører med til historia at det nok er mange flere enn hyttefolket som bruker dette returpunklet, sier Tore Gorostuen. Det er jo stor biltrafikk forbi her, og det havner nok litt avfall fra lokalbefolkning også, her som ellers i vårt område, sietr Tore som kjører og tømmer på harde tak nå i høgsesongen.

Rydder opp
- Jeg må jo ta med meg mindre ting som står henslengt utenfor containerne. Dette kjører jeg til gjenvinningsasjonen på Koppang. Det må jo være rent og ryddig på disse returpunketene. Men dette med forsøpling på returpunkete er dessverre et økende problem. På dette returpunktet her ved Atnsjø Kafe har vi jo i tillegg satt inn en ekstra restavfallscontainer for å holde unna.
Men det fylles stadig opp, så her er det mange som har behov og vel kanskje har benyttet Corona-pusa til å ta en ekstra ryddesjau. Alt dette er vel og bra, men bruk ikke returpunktene som et fristed for levering av alle typer avfall.

Og da kommer det fram flere fraksjoner som skal og må leveres til en gjenvinngsstasjon. Men mange setter bare dette avfallet ved siden av containeren fordi "alle andre gjør jo det, så da kan også jeg".

Les mer om åpningstider og tips ellers på FIAS.no

H.S.
lES MER OM ÅPNINGSTIDE E
20 0729 FIAS FossbruaFossbrua
Tor Gororstuen har også gitt sollia.net bilde fra Fossbrua der han nylig kunne registrere "årsværste." Som det framgår av bildet dreier det heller ikke her om restavfall fra hytter og fritidseiendommer. Men hvor det stammer fra skal ikke redaksjonen ha noen oppfatning om.