INgen ny veg

Publisert 27.11.2019 21:14

1-19 1127 veg til Atnasjøen avstemning På dagens møte i formannskapet i Stor-Elvdal kommune var saken oppe om en skulle bevilge eller opprettholde bevilgningen i fra 2017 om å bruke 1 million på tilskudd til vei ned til Andersbåta ( i sørenden av Atnasjøen). En samlet oposisjon i fra FrP til SV stemte mot å opprettholde bevilgningen. Arbeiderpartiet foreslo å bruke 1 million, men blir altså nedstemt - se bildet.
J.Ø.
H.S.