Kirkevergesaken opp for lagmannsretten

Publisert 15.06.2017 08:23
Ankesaken mot den tidligere kirketjeneren i Stor-Elvdal, som i tingretten ble dømt til 16 måneders fengsel for økonomisk utroskap og underslag, starter i Eidsiva lagmannsrett 27. juni.

Mannen ble tiltalt for økonomisk utroskap for til sammen 1,7 millioner kroner og underslag av nærmere en million kroner.

I tillegg ble han tiltalt og dømt for å ha forsynt seg av kontoene til menighetsrådene i Strand, Evenstad, Stor-Elvdal, Atnosen og Sollia. Kontoer han hadde disposisjonsrett og hadde regnskapsansvaret for.


Nord-Østerdal tingrett har dømt den nå 49 år gamle tidligere kirkevergen til fengsel i ett år og fire måneder for grovt økonomisk utroskap og grovt underslag på til sammen godt over 1,8 millioner kroner. I tillegg ble han dømt til å betale drøyt 337.000 kroner i erstatning.

Nord-Østerdal tingretts dom ble anket og saken starter i Eidsivating lagmannsrett tirsdag 27. juni. Det er satt av en dag til saken som skal administreres av dommer Bjørn Erik Hansen. Ida Andenæs er mannens forsvarer, mens Richard Røed er aktor.

H.S.