Klager på strømbrudd

Publisert 09.10.2017 07:00
Lars Otto Wollum har klaget over de stadige strømbruddene som abonnenter i Sollia opplever. Bare i sin trafokrets har han registrert 21 strømbrudd siden 26.12 i fjor.

Klagen ble sendt alle relevante instanser som kunne være aktuelle. En av disse var Fylkesmannen i Hedmark som har lagt fram saken for Kraftforsyningens distrikssjef for Hedmark og Oppland, Morten Aalberg. Han svarer at dette ser ut til å være en sak som kun berører kvaliteten i det lokale nettet som eies og drives av Nord-Østerdal Kraftlag. Dette gjelder nettet nord for trafoen ved Enden.
I flg Østlendingen har ikke Fylkesmannen noen merknad til distriktssjefens orientering om saken som nå blir oversendt DSB ( Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) som fykesmannen anser å være rette vedkommende til å følge opp saken i Sollia.

Ikke fått svar
- Jeg har ikke fått noe skikkelig svar fra NØK, sier Lars Otto Wollum til sollia.net. Det er en som har ringt meg og sier at de skal se på saken. Men jeg har bedt om en skriftig redegjørelse fra dem. - At Fylkesmannen oversender saken til DSB bare understreker alvoret i situasjonen.

Ikke ha det slik
Vi kan ikke som samfunn i Sollia finne oss i at det er så mange strømbrudd. Dette går på sikkerheten løs for alvor. For når strømmen er borte faller også mobilnettet og internettet bort. Vi er mao helt isolert fra omverden. Slik kan vi ikke ha det i et moderne samfunn, sier Lars Otto Wollum som siden 26.12 i fjor har registrert 21 strønbrudd på sin bopel i Sollia. Og det på en trafokrets som også forsyner masta oppe på Vollkjølen som forsyner deler av bygda med telesignaler. I tillegg har jeg et intrykk av at det har skjedd lite med forsyningsnettet siden vi fikk strøm i 1957, så her trengs det et "krafttak" sier Lars Otto Wollum.

Eidsiva
De jobber med å fornye ledningsnettet sørfra fram til trafoen ved Enden. Les tidligere artikkel her.

H.S.