Klar for sponsorene

Publisert 25.04.2016 21:50
Selfie Hans Sollid
Forberedelsene til årets Fossedager er i full gang. Som markeds- og mediaansvarlig har Hans Sollid utarbeidet et presseskriv som er sendt aviser og media. I tillegg er det nå laget en presnetasjonsserie som er rettet mot sponsorer.
Her tilbys næringslivet å være med på dette laget som skal sørge for et solid økonomisk fundament for Fossedagene inn i framtida:
Pakkene deles inn i :
- medlemsskap i "Fosselauget"
- sponsing i forbindelse med  Fosseprisen, Fossegrimprisen og presentasjon av unge talenter
- annonsering knyttet til plakater, annonser etc.

Sponsorbudsjettet er på kr. 120.000
Hedemark Fylkeskommune har allerede vedtatt å støttet Fossedagene med kr. 40.000
Stor-Elvdal kommune kr. 12.000

Arangørene  jobber etter et budsjett på kr. 250 000 herav 120 000 i sponsormidler. I tillegg er det beregnet en dugnadsinnsats på ca. 3.000 t.

Dette er gjort for å synliggjøe at Fossedagene representerer et stort løft og en betydelig  verdiskaping for Sollia.

Presentasjonen kan du se her.