Kulturprogrammet i fossen lørdag

Publisert 26.08.2016 07:00
1-IMG_1648

Lørdag  3.sept.
Programmet i Fossen

10.30

Vannbruksmuseet. Åpen utstilling. Ulike aktiviteter i museumsområdet - liv på vaskeplassen, smed i smia.

Salg av varmrøkt fisk i Turbinhuset, munk, kaffe og biteti på Fossehusplassen.13.00
Åpning av
Fossedagenes naturlige høgdepunkt: kulturprogrammet  
Dagens konferansier Beate Eriksen. Dagens tema: Fløting i Atnavassdraget.

Framføring av dikt av Olav Aukrust og Hans Børli ved Toralv Maurstad.
Hilsen fra fylkesordfører Dag Rønning
Utdeling av Fossegrimprisen og Fosseprisen.

Årets unge talent Alf Hulbækmo presenteres og spiller.

Minneplate avdukes.

 

14.15 Damslipp.


15.00
Fløting av tømmer gjennom Atnfossen – fløtere i arbeid på Øverhølen og Ytterhølen.

 

Hele dagen:
Salg av munk, kaffe og forfriskninger på Munkeplassen (P-plassenforan Fossehuset6)

17.00
Markedet på Jomsborg og utstillingene stenger, og dagsprogrammet ellers avsluttes.

H.S.