Lederskifte i Sølenkletten Villreinutvalg

Publisert 26.04.2012 11:07
Årsmøte Sølenkletten ,foto Jo Øvergaard

Sølenkletten Villreinområd
e .  organiserer alle rettighetshaverne mellom Glåma,Atna, Grimsa og Follia (samt Kolletholen i Folldal).
På årsmøtet onsdag kveld gikk Martin Lier av som leder. Han har helt siden 1995 deltatt aktivt i villrenforvaltningen. En ledergodtgjørelse på kr 5000årlig,  viser at slik innsats er dugnadsjobbing til beste for fellesskapet. Han fikk da også  med seg applaus og takkens ord fra kolleger i utvalget (Styret)
Som ny leder ble valgt Chr P. Mathiesen fra Stor-Elvdal, Nestledr Jon Roger Neslund, Alvdal. Som ny representant til utvalget etter Lier, valgte alvdølene Olav Hårdnes med Arve Løkken som vara.
De andre i utvalget er Leif Gunnar Bjørke fra Rendalen og Bjørge Plassen fra Folldal.