Litt for kjappe på avtrekker'n

Publisert 11.02.2018 09:59

Redaksjopnen har nok vært litt raske på avtrekker'n når det gjelder innspill til kulturminneplanen for Stor-Elvdal.
Her kommer det en orientering fra Janne Mellum, kultursjef i Stor-Elvdal kommune som skulle klargjøre det hele:
Jeg fikk et innspill om kulturminner i Finstadgrenda som tydet på at noen er litt feilinnformert.
Kommuneplanlegger Camilla Anderson har lagt ut Planprogram for kulturminneplanarbeidet til høring, og det skal nå til sluttbehandling i kommunestyret.

begynner arbeidet med selve kulturminneplanen. Vi har nettopp bestemt oss for å ha åpne møter i alle grendene for å snakke med folk om hvilke kulturminner de som bor der mener er viktige.
Både høringsforslaget og framdriftsplanene finner dere helt sikkert på kommunene hjemmeside.

Det som skulle sendes til meg var innspill til kartlegging av bruk av friluftsområdene i kommunen – dvs hvor folk ferdes og hvordan. Dette arbeidet har vi nettopp gjennomgått etter mange gode forslag spesielt fra alle Velforeninger i hytteområdene og andre lokalkjente.

Ville bare få oppklart misforståelse med kulturminneplan slik at folk ser at de skal bli invitert og involvert grundig og vel utover våren!!

Ha en fin helg!

 Mvh

Janne Mellum, kultursjef

Stor-Elvdal kommune

jme@stor-elvdal.kommune.no

H.S.