Markering 75 år etter

Publisert 14.02.2020 09:23

IMG_1865.jpg fly 

I år er det 75 år siden frigjøringen etter 2.verdenskrig, og som ett av flere arrangement i jubileumsåret arrangeres det søndag 23. februar en markering med fallskjermslipp på Gråsjøen i Stor-Elvdal. 

Den 23. februar er det 75 år siden «storslippet» av fallskjermcontainere og 6 Linge-karer som hoppet ut over området, fra 4 britiske Short Sterling bombefly på et nattlig tokt over det okkuperte Norge.
 
Interesserte anbefales å lese mer om den spennende historien på Sollia.net: 
 
Som ledd i frigjøringsjubileet vil det bli nytt fallskjermdropp fra Forsvarets spesialkommando (FSK) på Rena i det samme området. Det vil bli tilrettelagt så publikum kan bivåne det hele fra utsiktsplassen øverst i Gråsjøen hyttefelt, og innsatsstyrke Grebe HV vil stille med et geværlag som bistår praktisk ved behov. Arrangørene stiller med bål og varme griller, og har med pølser til selvgrilling. 

Publikum oppfordres til å ta med varm drikke, god nistepakke og ellers utstyre seg med varme klær tilpasset det norske vinterfjellet. 
 
Arrangementet dekkes også av Heimevernsbladet og Forsvarets forum.
 
Værforbehold: Beslutning om avlysing foretas eventuelt av FSK sin stedlige representant senest klokken 12:00 den 23.02. Forsvaret opplyser om at det skal mye til før fallskjermslippet må avlyses.
 
Program for dagen:
 Kl 12:30 ​Ordfører Even Moen ønsker velkommen og orienterer om dagens program og bakgrunnen for markeringen. Varme                  griller og bål nær parkeringsplassen
Kl 13:00  Herkulesfly dukker opp og slipper 6-8 Fallskjermhoppere med oppakning på Gråsjøen. 
Kl 13:10 Flyet vinner høyde og slipper så tandemhoppere ved parkeringsplassen.
Kl 13:30 Forsvaret avduker minnetavle over innsatsen til GREBE .

Arrangementet er et samarbeid mellom Forsvaret (HV05 og FSK), Stor-Elvdal Kommune, Gråsjøen velforening, Sollia krigshistoriske museum og Stor-Elvdal historielag.
fallskjerm