Minneord om Arne Tangen

Publisert 03.08.2020 11:36

Arne tangenArne Tangen har gått ut av tiden i sitt 95. år. Arnes blide åsyn og hans karakteristiske hese latter er forstummet. Tungt arbeid og slit fylte store deler av livet hans. Åtte søsken hadde sin oppvekst på bureisningsbruket i Sollia. Tidlig måtte ryggen krøkes i hardt arbeid, både som småbruker, skogsarbeider, fabrikkarbeider. Dette krevde sin mann. Sammen med sin Inger fikk han et langt arbeidsliv helt opp i høy alder, men og gode stunder med tre barn, barnebarn, familie og venner, både i arbeid og glede alltid med latter og vennlige kommentarer. Musikken, enten det nå var i mannskoret, Sollia musikkorps, trekkspillet og ikke minst toraderen ga ham store gleder. Knapt en eneste konsert ellet tilstelning skoftet han. Han var også med å stifte Sollia Røde Kors Hjelpekorps der han var et aktivt medlem høgt opp i alder.
Slik var han en viktig bidragsyter i fjellbygda Sollia.

Organisasjonsmannen Arne Tangen.
Det falt naturlig for Arne å ta del i ulike organisasjoner, enten det nå var musikklaget, bonde- og småbrukarlaget, fjellstyret eller grendelaget. Både gjennom sitt arbeid og virke var Arne en positiv bidragsyter.

 

 

Jeg lyser fred over Arnes minne.

 

 

 

 

 

Jo Øvergaard