Nå er Sollia-kalenderen i salg

Publisert 10.08.2019 07:00
19 0809 SolliakalenderenNå er Solliakalenderen 2020 i salg på Joker Atnbrua og noen andre itsalgssteder!

Bidragsytere i år er: Åse Synnøve Rønningen, Mary Lou, Ida Løchen, Bjørn Brænd, Berit Gomnæs.

H.S.