Ny sekretær

Publisert 20.01.2019 21:28

Sølnkletten
Ny sekretær i Sølnkletten villreinområde fra 1.februar 2019

Nåværende sekretær, Asgeir Murvold, er på flyttefot til ny jobb innen skog- og trenæring i Trøndelag. Han må erstattes, og villreinområdets arbeidsutvalg har engasjert Einy Brænd som ny sekretær fra 1, februar.