Nytt fjøs på Bakken

Publisert 12.10.2019 11:12
1-19 1012 Ole Harald 2- Da er kua inne i fjøset, nye dyr kommer over helga, kan Ole Harald Kulstad melde fra garden sin oppe på Bakken i Atnbrua. Fra før driver han med sau, men følte at han måtte ha flere ben å stå på.
I alt er det 42 "etaåpninger" sier Ole Haral som regner med å drive med 15-20 mordyr med total oppforing av kalvene, uansett kjønn. Kostnadsrammen ligger på ca. 2 mill.
Redaksjonen gjør oppmerksom at vi ved en inkurie har satt på feil fotograf på bildene. Det viser seg at det er Ole Harald som sjøl har tatt bildene. Men den samme Wenche en ivrig og dyktig fotograf som ofte bidrar med bilder til sollia.net.

1-19 1021 Ole Harald 3
De første prøvende skritta

1-19 1012 Ole Harald 1
Det nye løsdriftsfjøset er et imponerende skue med sine 42 "etaåpninger".