Økende problem

Publisert 03.08.2020 10:14
20 0701 bobilerBobiler finner du ettere hvert nærmest over alt. I alle fall utviser eierne stor oppfinnsomhet når det gjelder å finne seg en plass å stå for natta eller for en dag eller to. Så lenge dette foregår på plasser langs off. veg eller på plasser der slik parkeirng tillates, er alt greitt.

Finn ei avkjøring
Men tendensen er at noen bobilene ser etter andre muligheter. De ser etter ei avkjøring og kjører så lang vegen  dit det er en fin plass å stå på. Problemet er bare at i private veger slik som i Megrunnslia Hyttefelt, er ikke dette hverken ønskelig eller tillatt. Spesielt er plassen på toppen av Megrunnslia populær, men bildet er tatt litt lenger ned på en P-plass  for hytteeierne som hører til i området.

Skilting
Megrunnslia planlegger skilting som forklarer forholdet. Og for Megrunnslia er det jo bare å henvise til den meget romslige P-plassen like sør for oppkjøringa til hyttefeltet. Her er det viktig ikke å jage, men veilede og henvise. En god dialog her er viktig. 
H.S.