Oterfiske tillatt

Publisert 18.07.2018 07:00

 10_0528 Berit Brænd 6,9 kg 2808 99Atna Fiskeforening har vedtatt å tillate oterfiske på 
1. Atnasjøen i juli mnd
2. Setningssjøen hele sommersesongen
Gjelder alle - også utenlandsk statsborgere
Forutsetnineg er
1. at du løser sesongkort
2. at du  leverer inn fangsrapport etter endt seosng.
Med dette har Atna Fiskeforening tatt et viktig skritt for å øke tilbudet til fastboende og ikke minst tilreisende turister. 
10_0528 Kyrre skryteveggen2
H.S.