Påmelding

Publisert 09.12.2020 17:49

 Sollia kirke (1)Leder i Sollia Menighetsråd Birgit Skinderhaug minner om at det blir påmelding til julegudstjenesten i Sollia kirka juledagsmorgon k. 08.00. Dette skjer til Birgit Skinderhaug på 977 27  595
Max 30 personer.

H.S.