Prioriterer Solhaugsvingene

Publisert 20.09.2020 15:40

09 1029 bil av vegen 1 (1)Regionrådet for Nord-Østerdal har endelig blitt enige om hvilke veger som skal prioriteres når den nye fylkeskommunene skal gjennomgår sitt første handlingsprogra. Her prioriteres fylkesvegene FV 29, FV 26/FV 28 og FV 27 (Venabygdsfjellet) på andreplass i et innspille når det gjelder av hvilke veger som skal utbedres i Innlandet Fylkeskommune. 
FV 27 Venabygdsfjellet - les de beryktetede " Solhaugsvingene" ova Enden - framheves spesielt. Det poengteres at disse vegene  som er  nevnt ovafor, er viktige imen beredskapssituasjon for å opprettholde øst-vestforbindelsen i det nye Innlandet og landet forøvrig når hovedferdselsårene er blokkerte. Videre at vintervedlikeholdet må forberedes for å øke oppetida. 

Vel, dette er hva regionrådet for Fjellregionen ønsker seg og er et innspill som må konkurrere med innspill fra andre dlere av det nye Innlandet fylke. Når en så vet at dette er satt opp som 2.prioritert fra Regionrådet for Fjellregionen og at dette må konkurrere med andre ønslker fra andre regioner i dette store Innladet fylke, kan en letts e for seg at Solhaugsvingene neppe når opp umiddelbart. Psesielt når en vet at det her dreier seg om tøffe prioriteringer innenfor meget trange økonomiske rammer der det over år har opppstått et betydelig etterslep på vedlikeholdet av fylkesvegene, er det ingen grunn til stor optimisme 

Men det som kjent "von i hangan snør"., eller skal vi si " Det er langt fram, så kjærringa, ho såg set attende" Uansett: Unngår vi den unødvendige tungtrafikken over fjellet, -  i særdeleshet vintestid - og effektive og øyeblikkelige strøtiltak på Solliasida av FV 27, har vi kommet langt.

H.S.