Programmet klart for Bureisingsdager i Sollia 6.-8. sept. 2019

Publisert 23.06.2019 22:20

Bureisingsdager i Sollia 6.- 8. september 2019

Årets store folkefest i Sollia

(etter 100-årsjubileumsarrangementene på Solvang 3.-4. august)

går av stabelen fra fredag 6. september til søndag 8. september. I år er arrangementet viet det store og viktige arbeidet, bureisingen, som i første del av 1900-tallet for alltid endret grendene og dermed bygda Sollia.

 

Hva, hvor og når – hvem kommer:

Fredag 6. september

Ytterdalen: Fredag 6. september er det fra kl. 10 vandring i Ytterdalen med tema Sollias bureisingsbruk - liv og virke. Start er fra parkeringsplassen ved Sollia kirke.

Fossehuset: Temautstilling Sollias bureisingsbruk - liv og virke åpner for publikum kl. 11, åpen til kl. 15.

Jomsborg: Åpent lokale fra kl. 15. Salgsutstillingen for kunst er tilgjengelig. Servering av varmmat fra Jomsborg-kafeen. Stenger kl. 18.

Kl. 16 åpnes arrangementet Bureiserdagene i Sollia 2019.

Sollia skole: Fotoutstilling med tema Sollias bureisingsbruk - liv og virke. Åpner kl. 17, stenger kl. 18.

 

Lørdag 7. september

Fossehuset: 10-12.30 og 14.30-17. Temautstilling Sollias bureisingsbruk - liv og virke. Salg av munk, varmrøkt fisk, kaffe og biteti på plassen.

Jomsborg 10-17: Tradisjonelt marked på Jomsborg, salgsutstilling for kunst, varm og kald mat på Jomsborg-kafeen. Kultur- og naturvandring for store og små.  Mer senere.

Sollia skole 10-17: Fotoutstilling med tema Sollias bureisingsbruk - liv og virke. Salg av kalendere, kort og bilder.

 

Konsert og fest – vi minnes musikeren og hedrer Oddvar Juul Nygaards minne

Det blir ikke arrangert konsert og fest på Jomsborg i år. Derimot vil vi anbefale alle lytte- og danseinteresserte i å reise over fjellet til Rudi Gard i Sør-Fron. Der er det et flott jubileumsarrangement for å hedre og minnes Oddvar Nygaard som ble født for 100 år siden i år.

Oddvar kom til Sollia som onnkar og arbeidshjelp rett før og under krigen. Allerede da var han en fremragende spellmann, og han spilte i små og store forsamlinger. I Sollia fant han sin Alfhild Kulstad som han ble gift med i 1943. I hele sin tid spilte han på lokalene i Sollia, og sammen med Ola Opheim trakk han fulle hus med feststemte gjester fra hele Østlandet. Hans musikk lever videre:

https://www.youtube.com/watch?v=ARWM8vdZ1-M

https://www.youtube.com/watch?v=rRx4f4HbRv0

https://www.youtube.com/watch?v=1PzTyRDJp-U

På Rudi gard kl 19.00 Jubileumskonsert
Oddvar stod for eit hundretals eigne komposisjonar i karakteristisk stil. Mange av desse blir å høyre her framført mellom anna av Sven Nyhus og Tore Løvgreen, Jo-Asgeir Lie, Sør-Fron Spelemannslag, Leif Inge Schjølberg og Svein Stensrud, Kvarts, Tom Willly Rustad, Fron Trekkspelklubb, Jon Faukstad, Mukampen Spelmannslag og Ole Ellefsæter.

Programleiarar er Ola Grøsland og Rasmus Stauri.
Billett kr 290,- inkludert dansefest

Kl 21.00– Dansefest på Nygaard-vis
Fest med stappfulle dansegolv og yrande folkeliv var Oddvar Nygaard si verd. Lokale og tilreisande spelmenn dreg opp til dans «så sveitten højar» i fleire etasjar Sør-Fron og Mukampen Spelmannslag, Fron trekkspelklubb, Helge Hysjulien, Aage Sogn og tilreisande spelmenn står for dansemusikken.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Søndag 8. september

Sollia kirke 11-12: Høsttakkegudstjeneste og 50-års konfirmant-treff.

Solvang 12-14: Sollia menighetsråd inviterer til kirkekaffe.

Fossehuset 11-15. Temautstilling Bureising i Sollia.

Jomsborg 11-14.30: Salgsutstilling for kunst, varm og kald mat på Jomsborg-kafeen. Kjøpt kunst hentes kl. 14.30-15.

Sollia skole 11-14-30: Fotoutstilling med tema På sporet av bureising, bureisingsbruk og bureiserliv. Salg av kalendere, kort og bilder.

 


 

Sollia skole 11-14-30: Fotoutstilling med tema På sporet av bureising, bureisingsbruk og bureiserliv. Salg av kalendere, kort og bilder.

 

Sollia skole 11-14-30: Fotoutstilling med tema På sporet av bureising, bureisingsbruk og bureiserliv. Salg av kalendere, kort og bilder.

 

Sollia skole 11-14-30: Fotoutstilling med tema På sporet av bureising, bureisingsbruk og bureiserliv. Salg av kalendere, kort og bilder.

 

Sollia skole 11-14-30: Fotoutstilling med tema På sporet av bureising, bureisingsbruk og bureiserliv. Salg av kalendere, kort og bilder.

 

Sollia skole 11-14-30: Fotoutstilling med tema På sporet av bureising, bureisingsbruk og bureiserliv. Salg av kalendere, kort og bilder.

 

Om Bureisingsdagene i Sollia 2019

Fossehuset: Utstillingsansvarlig er Bjørn Brænd.  I forbindelse med utstillingen i Fossehuset jaktes det på redskap, utstyr og bilder fra bureisingstida som kan lånes ut for anledningen, gjerne også historier fra bureiserlivet.

Særlig interessant er det med historien til bureiserkonene og fortellinger om barnas innsats.

Det tynnes ut i rekkene av både bureisere og første barnegenerasjon. Men vi håper at det kan bli en verdig og interessant utstilling fra hele bygdas bureisingsområder.

Bjørn kan treffes på telefon 913 45 684, på e-post bb@sollia.com, på FBs Messenger og adresse Gamleveien 9, 2477 SOLLIA.

 

Markedsplassen: Markedsplassen videreføres som tidligere år. Vi ønsker påmelding fra de som ønsker å ha plass til telt/bod/bord, og vi plasserer og merker opp på forhånd.  For deltakere fra tidligere år sender vi invitasjon med det første. Og skulle noen ikke få, send en påmelding til lokalet.jomsborg@gmail.com  eller  SMS til 926 87 130.

 

Frivilllige hjelpere: Arrangementsansvarlig hos Lokalet Jomsborg trenger all den hjelp som kan oppdrives. Om mange frivillige hender tar et tak blir det mindre på hver i forhold til om noen få skal stå for alt. lokalet.jomsborg@gmail.com  eller  SMS til 926 87 130