Rolig vinter

Publisert 29.01.2019 10:36
brøytebil Oddvar Berget
I dag viser gradestokken minus 27 grader og snøen fra helga er forlengst ryddet vekk fra veiene. Denne vinteren er det Oddvar Berget fra Deset som kjører brøytebilen fra Atna til Atnbrufossen. Han har base på Atna, hvor han leier overnatting hvis værforholdene tilsier det. Oddvar er godt kjent i bygda. Han har kjørt lastebil stort sett hele livet, og har hatt flere oppdrag ved tidligere Sollitangen Industrier. Sjøl om han er godt kjent, så vet han at det kan blåse hardt enkelte steder i Sollia. Oddvar sier at hvis noen oppdager problemføre noe sted, er det bare å ringe ham på mobil 90680579