Såg på aktuelle objekter for kulturminnereistrering i Sollia

Publisert 24.10.2019 13:00
1-19 1023 historie registreringStor-Elvdal kommune skal nå utarbeide en kulturminneplan. Siste år har det vært arr. møter i grendene for å få innspill til planen. Nå har saksbehandler med støttespillere vært en rundtur i bygda for å se på aktuelle objekter. I Sollia såg de blant annet på ei rekke verneverdige gårsmiljøer. Det er Camilla Andersson i kommunene  som skal føre planen i pennen, deretter sendes den på høring og så skal den behandles i kommunen.Bildet: Foan Camilla Andersson - saksbehandler i Stor-Elvdal kommune. Bak fra v. Mariane Kløften og Agneta Jovall fra fylkeskommunen, Odd Arild Strand fra Stor-Elvdal Historielag og kultursjef Janne Mellum.